Spedycja materiałów niebezpiecznych

Materiałami niebezpiecznymi zajmujemy się od początku naszej działalności zapewniając profesjonalną organizację transportu drogą powietrzną, zgodnie z przepisami ICAO / IATA. Nasz personel, posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu towarów niebezpiecznych potwierdzone regularnymi szkoleniami według najwyższej szóstej kategorii wymogów Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego.

W oparciu o kartę charakterystyki (MSDS) aranżujemy przesyłki kompleksowo, począwszy od sprawdzenia możliwości przewozowych, przygotowania paczek i dokumentacji po realizację transportu.

Oferujemy :

 • pomoc merytoryczną w wystawieniu dokumentacji przewozowej DGD (Deklaracja Nadawcy dla Towarów Niebezpiecznych),
 • pakowanie i znakowanie przesyłek zgodne z ich klasyfikacją i obowiązującymi przepisami,
 • doradztwo w zakresie przygotowania ładunków do przewozu,
 • certyfikowane opakowania.

Organizujemy transporty wszystkich 9 klas materiałów niebezpiecznych:

 • Klasa 1. Materiały wybuchowe
 • Klasa 2. Gazy
 • Klasa 3. Ciecze palne
 • Klasa 4. Materiały stałe zapalne; substancje podatne na spontaniczne spalanie, substancje, które wytwarzają w kontakcie z wodą gazy zapalne
 • Klasa 5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne
 • Klasa 6. Substancje trujące i zakaźne
 • Klasa 7. Materiały radioaktywne
 • Klasa 8. Substancje żrące
 • Klasa 9. Różne materiały niebezpieczne, w tym substancje niebezpieczne dla środowiska

Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły jak optymalnie i bezpiecznie przeprowadzić proces przygotowania i realizacji transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych dla Twojej Firmy.

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy dodać 2 i 1.